Dla urzędników, pani prezydent i tej tzw. dorosłej Rady Miasta jesteście organem doradczym, żebyśmy my, podejmując różne decyzje, wiedzieli jak najlepiej czego chcą młodzi w mieście, jakie mają potrzeby, jakie widzą wyzwania dla miasta, dla naszej lokalnej społeczności. To nam dajecie – powiedział Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta.

Jak zaznaczyła prezydent miasta Anna Hetman, głos młodzieży jest bardzo ważny, bo to właśnie z myślą o młodych ludziach podejmowane są rozmaite inicjatywy i budowana przyszłość.

W dzisiejszym świecie bardzo ważna jest nie tylko wiedza, ale pewne umiejętności, a może przede wszystkim umiejętności, czy predyspozycje do działania, do przedsiębiorczości. Posiadając takie umiejętności można je udoskonalić, a udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jak najbardziej temu służy. Myślę, że ta sala będzie miejscem, gdzie będziecie mogli swobodnie wypowiedzieć się na temat tego, co się dzieje w mieście. Liczę na owocną współpracę – podkreśliła prezydent miasta Anna Hetman.