Aby wziąć udział w projekcie uczniowie szkół partnerskich lub pozaszkolne grupy młodzieżowe powinny stworzyć trójnarodowe zespoły, a następnie za pośrednictwem strony internetowej www.young-europeans-award.org przesłać swoją pracę na temat „Jak daleko sięga Europa” – do 1 marca 2016 roku.

Młodzi ludzie sami decydują o wyborze ujęcia tematu oraz formie jego prezentacji. Mogą skupić się zarówno na aspekcie geograficznym, kulturowym, artystycznym, jak również dziennikarskim, społecznym lub politycznym. Kreatywność nie ma granic – efektem pracy może być tekst, materiał dźwiękowy, fotograficzny lub filmowy, a także strona internetowa lub projekt artystyczny.

Młodych ludzi – mieszkańców krajów Trójkąta Weimarskiego o bogatym dziedzictwie kulturowym – łączy nie tylko wspólna historia, ale również wspólne zadanie kształtowania żywej Europy. Dlatego też konkurs ma na celu rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem konkursu spoza UE. W latach programowych 2015-2016 jest nim Ukraina. Podczas gali konkursowej w Brukseli zwycięski zespół spotka się więc z grupą młodzieży ukraińskiej. Mile widziane są także projekty konkursowe realizowane z przedstawicielami tego kraju.

PNWM i DFJW/OFAJ mogą pomóc uczestnikom w poszukiwaniu szkoły partnerskiej oraz udzielić im wsparcia finansowego, o ile projekt konkursowy będzie realizowany podczas międzynarodowego spotkania młodzieży.

Dalsze informacje: www.young-europeans-award.org

Źródło.www.men.gov.pl