Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonować zacznie system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W Jastrzębiu-Zdroju pomoc prawną będzie można otrzymać 5 dni w tygodniu.

Lokalizacja punktu

Punkt

Dni, w których będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna

Godziny, w których będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna

 

ul. Dunikowskiego 5-7

Jastrzębie-Zdrój

Punkt nr 1

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1400– 1800

1400– 1800

1400– 1800

1400– 1800

1400– 1800

Urząd Miasta

Jastrzębie-Zdrój

Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Wrzosowa 12a

Jastrzębie-Zdrój

Punkt nr 2

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800– 1200

800– 1200

800– 1200

800– 1200

800– 1200

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Opolska 9

Jastrzębie-Zdrój

Punkt nr 3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

730– 1130

730– 1130

730– 1130

730– 1130

730– 1130

Punkt nr 4

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1130– 1530

1130– 1530

1130– 1530

1130– 1530

1130– 1530

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 – osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

– osoby, które ukończyły 65 lat,

– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

– kombatanci,

– weterani,

– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.