W tym roku zgłosiło się do projektu 200 placówek, z czego wybrano tylko 50. W każdej ze szkół uczniowie brali lub wezmą udział w treningu motywacyjnym, profesjonalnej rozgrzewce oraz pokonają specjalnie przygotowany tor sprawnościowy. 

 Celem SSC jest zachęcenie uczniów do aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii wartości  środowiska szkolnego. Szkolny Skills Challenge „ Mierz wysoko” jest projektem mającym na celu pokazanie dzieciom, że dzięki codziennej gimnastyce, uczęszczaniu na szkolne zajęcia sportowe, każde z nich rozwija się sportowo, co w przyszłości może potęgować osiąganie sukcesów i to nie tylko sportowych. Fundacja MG13 przygotowała nagrodę główną dla zwycięzcy  z najlepszym czasem ze wszystkich szkół –  wyjazd do USA na mecz NBA oraz spotkanie z Marcinem Gortatem. W środę 21 października 2015 MG13 odwiedziło naszą placówkę. W naszej szkole tor przeszkód pokonywali nie tylko uczniowie klas IV-VI, bo do nich przede wszystkim kierowany jest projekt. Z torem zmierzyli się również wszyscy inni chętni uczniowie, udowadniając, że aktywność fizyczna to nie tylko sport, ale i zdrowy sposób na spędzenie czasu wolnego.