Szczególną uwagą objęte zostaną te obszary, na których pojawiają się istotne problemy – społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Realizacja programu będzie możliwa dzięki funduszom z Unii Europejskiej.