Będą to:

– na ul. Okrzei na odcinku od ul. Cieszyńskiej do domu pogrzebowego „zakaz zatrzymywania się” po obu stronach jezdni,

– na ul. Ogrodowej na odcinku do skrzyżowania z ul. Dębową „zakaz zatrzymywania się” po obu stronach jezdni, od skrzyżowania z ul. Dębową do cmentarza „zakaz ruchu”,

– ul. Ogrodowa boczna „zakaz ruchu”,

– na ul. 1 Maja po prawej stronie od ul. Ogrodowej „zakaz zatrzymywania się” i powtórzenie znaku za skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza.