W trakcie JTK 2015 odbyły się zajęcia zawodoznawcze dla przedszkolaków, prelekcje zawodoznawcze dla uczniów szkół, praktyczne prezentacje zawodów, kiermasze ofert pracy, warsztaty komputerowe dla poszukujących pracy, dzień otwarty z doradcą zawodowym, „Metamorfozy” dla poszukujących pracy, Jastrzębskie Święto Chleba, konsultacje dla uczniów i rodziców „ Niepełnosprawni w poszukiwaniu pracy”, konkursy: „Gra Uliczna – Dzień dla Kariery”, plastyczny „Zawód moich marzeń”, spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców.

Działania te koordynowane były przez: Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Specjalnych przy WSRdD, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP, Zespół Szkół nr 6, Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół nr 2, Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Sióstr Salezjanek.

Na zakończenie w auli Akademii Górniczo – Hutniczej odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca Jastrzębski Tydzień Kariery.