Kongres to impuls do dyskusji na temat przyszłości instytucji, organizacji i innych podmiotów realizujących działania kulturalne. Ponadto to miejsce refleksji nad kondycją menedżmentu polskiej kultury i kompetencjami kadry zarządzającej.

Na Kongres Menedżerów Kultury składają się cztery dni wypełnione inspirującymi wykładami, sesjami dyskusyjnymi, warsztatami i szkoleniami. W ramach Kongresu odbędą się spotkania z ekspertami, prezentacja programów grantowych i wyjątkowe wydarzenia towarzyszące.

Kongres Menedżerów Kultury to dla jego uczestników możliwość, by rozwijać wiedzę i kompetencje, ale też dzielić się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać nowoczesne rozwiązania dla organizatorów życia kulturalnego.

W gronie gości wydarzenia nie może zabraknąć przedstawicieli instytucji publicznych. Instytucje kultury stanowią trzon działalności kulturalnej w kraju. Podmioty publiczne mają niezaprzeczalny wpływ na rozwój kultury i edukację kolejnych pokoleń odbiorców. Na co dzień stają w obliczu nowych wyzwań i zmieniających się potrzeb rynku. W szczególny sposób instytucji dotyczą kwestie profesjonalizacji kadry zarządzającej i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji kultury.

Obecność przedstawicieli instytucji znacząco podniesie wartość wydarzenia i wzbogaci debatę o cenne uwagi i przemyślenia. Jednocześnie Kongres Menedżerów Kultury będzie dla uczestników wyjątkową szansą do wzbogacenia własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Najważniejsze informacje dotyczące Kongresu Menedżerów Kultury i formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem  www.kongresmk.pl

 

 

Biuro Organizacyjne
Kongresu Menedżerów Kultury

plac Sejmu Śląskiego 2/425

40-032 Katowice

biuro@kongresmk.pl

tel. +48 508 105 010