Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury w 2016 roku.

Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020, bud. A) w terminie do 30 listopada.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wysokość stypendium  w odniesieniu do danego  przedsięwzięcia nie może przekroczyć 10 000,00 złotych brutto.

Szczegółowe informacje dostępne w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta (bud. A, pok.205 – tel. 32 47 85 241, pok. 206 – tel. 32 47 85 335).

Wzór wniosku