Uczniowie zaprezentowali na scenie „Legendę o śpiących rycerzach w Tatrach” w technice teatru cieni.

Przedstawienie wywarło na jury ogromne wrażenie, czego efektem było zdobycie głównej nagrody. Teatralne spotkania służą wymianie doświadczeń pomiędzy zespołami i animatorami teatralnymi, wzbogacają osobowość młodego człowieka i inspirują do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, a także integrują środowiska amatorskich teatrów osób niepełnosprawnych w obszarze działań kulturalnych.

Oprócz prezentacji umiejętności aktorskich uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych i bębniarskich.  

Opiekunami grupy teatralnej są: E.Szymańska-Kirszniok i R.Sołtysik.