Szkolenie odbędzie się 5 listopada w godz. 12.00-15.30 w Urzędzie Miasta w sali 129 A (sala sesyjna).

Prowadzenie: Bogdan Kasperek, Dyrektor polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” – Instytucja Zarządzająca Funduszem Mikroprojektów  

Program:

1. Co to jest projekt współpracy transgranicznej ? – wprowadzenie

2. Partnerstwo projektowe – wymóg czy potrzeba ?

3. Finansowanie projektów współpracy transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

4. Wniosek projektowy – podstawowe zagadnienia.

5. Pytania  i dyskusja.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać drogą e-mailową na adres bkupczak@um.jastrzebie.pl podając imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę placówki, w terminie do 4 listopada do godz. 12.00.