Opracowywany LPR jest aktualizacją Programu Rewitalizacji opracowanego i realizowanego w latach 2008-2015. Nowy okres programowania środków Unii Europejskiej oraz zmiana przepisów prawa zobligowały miasta do przygotowania aktualizacji posiadanych dokumentów.

W miesiącu październiku odbyły się trzy spotkania dedykowane:

1. jednostkom organizacyjnym miasta i Radnym Rady miasta,

2. organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom,

3. mieszkańcom zamieszkującym obszar wyznaczony do rewitalizacji.

Podczas konsultacji m.in. zaprezentowano obszar wsparcia na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz podjęto wspólną próbę zdefiniowania kluczowych dla miasta przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Termin składania ankiet do LPR-u został przedłużony do 13 listopada br. w związku z czym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym leży na sercu dobro naszego MIASTA do zgłaszania pomysłów na projekty rewitalizacyjne.

Więcej informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ankiet znajdą Państwo tutaj.