Przy szkole prowadzone są prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal wraz z parkingiem, placem manewrowym, drogą wewnętrzną i pozostałym zagospodarowaniem terenu. Przewidziano tutaj m.in. budowę chodników, ogrodzenia terenu, oświetlenia, piłkochwytów, zabudowę elementów małej architektury oraz dostawę i montaż wyposażenia sportowego boisk. Zadanie obejmuje również wykonanie umocnienia skarpy wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły z płyt ażurowych.

Boisko, jakie powstaje w Moszczenicy, będzie boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 44m x 28m do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego. Prace mają się zakończyć w połowie stycznia 2016 roku, a ich koszt to prawie 1,4 mln zł, z czego ponad 237 tys. zł miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

Boisko sportowe powstaje również na os. Bogoczowiec. Będzie to obiekt o wymiarach 44m x 22m z nawierzchnią ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną wraz z mini siłownią i infrastrukturą towarzyszącą. Koszt zadania wynosi ponad 890 tys. zł, z czego część dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prace mają się zakończyć pod koniec kwietnia 2016 roku.