Celem konkursu jest  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. 

Tematyka IV Konkursu: Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- potrzeby środowiskowe, społeczne i ekonomiczne..

Termin składania wniosków: 16.11.2015 do 30.11.2015 roku

Beneficjentem mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat Konkursu  oraz regulaminu na stronie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-konkurs-2015/

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/