Projekty mogą dotyczyć organizacji różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodzieży, wymian sprzyjających integracji, czy innowacyjnych projektów internetowych o zasięgu europejskim.

Wyróżnienie ma na celu wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród młodych ludzi, jak również ich zaangażowania w integrację europejską.

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 16 do 30 lat, będących obywatelami lub mieszkańcami jednego z państw członkowskich UE. Zgłaszać można się indywidualnie albo grupowo.

Termin składania wniosków od 15.10.2015 do 25.01.2016 roku.

Więcej informacji na temat Konkursu na stronie:

http://www.charlemagneyouthprize.eu.pl/

Źródło: www.brws.silesia-region.pl