Wiadukt był niski i wąski, dlatego dla zapewnienia przejazdu pogotowia czy straży pożarnej, a także dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, przystąpiono do jego rozbiórki.

Koszt robót wynosi ponad 170 tys. zł.