Zagadnienie w miniony czwartek omówił Bogdan Kasperek, dyrektor polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze specyfiką projektów transgranicznych, zagadnieniami dotyczącymi partnerstwa projektowego oraz typami przedsięwzięć jakie można sfinansować w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Podczas spotkania zaprezentowano również przykłady ciekawych transgranicznych projektów edukacyjnych realizowanych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz zaprezentowano wybrane projekty transgraniczne zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat w Jastrzębiu-Zdroju.