Planowana wysokość środków na realizację zadania wynosi 119 892 zł, w tym 59 946 zł na prowadzenie jednego punktu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z załącznikami do 30 listopada 2015 r. w kancelarii (pok. 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 (liczy się data wpływu do kancelarii, również w przypadku wysłania oferty pocztą).

Zarządzenie prezydenta