To spotkanie będzie poświęcone naszym planom dotyczącym zagospodarowania ważnych dla miasta obszarów – OWN-u, alei Piłsudskiego oraz Zdroju. Z częstych rozmów z mieszkańcami na temat naszej miejskiej przestrzeni nasuwa się wiele wniosków m.in. taki, że w mieście bez centrum, jakim jest Jastrzębie, musimy położyć duży nacisk na dobre urządzenie przestrzeni, tak, by stała się przestrzenią publiczną z prawdziwego zdarzenia, by dawała pretekst do spotkań, ale też, by stała się wizytówką naszego miasta. Zależy mi, by przestrzeń w Jastrzębiu-Zdroju była przestrzenią spójną, funkcjonalną i cieszącą oko – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Poniedziałkowe spotkanie będzie czwartym z cyklu „O mieście bez politykowania”. Podczas poprzednich spotkań pochylono się nad tematami takimi jak: współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizacja komunikacji miejskiej, a także lokalny program rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w sali 129A Urzędu Miasta, a dotyczyć będzie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności terenu OWN, alei Piłsudskiego oraz dzielnicy Zdrój.