TAURON ostrzega przed nieuczciwymi praktykami. Firma przypomina, że wymiana, legalizacja, czy serwis liczników energii elektrycznej są bezpłatne i nie powodują zmian w warunkach aktualnej umowy o dostawę energii.

TAURON Dystrybucja S.A. jest jedynym właścicielem liczników energii elektrycznej, które znajdują się na elementach sieci energetycznej, do której przyłączone są gospodarstwa domowe na obszarze działania TAURON Dystrybucja. Wyłącznie pracownicy TAURON lub osoby upoważnione mają prawo do legalizacji i sprawdzenia działania liczników. Ingerencja w licznik energii elektrycznej lub inne elementy układu pomiarowego przez osoby do tego nieuprawnione stanowi naruszenie przepisów prawa.

TAURON Dystrybucja informuje Klientów o tych działaniach na swojej stronie internetowej.

TAURON przypomina, że:

1. Wymiana, legalizacja, czy serwis liczników energii elektrycznej są bezpłatne.

2. Wymiana, legalizacja, czy serwis liczników energii elektrycznej nie powodują zmian w warunkach aktualnej umowy o dostawę energii.

3. Elektromonterzy dokonujący wymiany lub sprawdzenia licznika energii elektrycznej posiadają identyfikator z imieniem, nazwiskiem i specjalnym niepowtarzalnym numerem oraz numerowaną legitymację służbową

4. Klient ma prawo do sprawdzenia legitymacji służbowej pracownika – jeżeli cokolwiek wzbudza wątpliwości, dane elektromontera można sprawdzić dzwoniąc na Infolinię TAURON 800 889 909 lub 32 606 0 606. Można również zgłosić ten fakt policji.