PLANOWANY data naboru wniosków 19.11.2015 – 10.12.2015

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

· publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne lub;

· publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej lub;

· podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez: opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 PLN

Spotkanie dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu

Informujemy, że 18 listopada w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Więcej informacji oraz regulamin konkurs dostępny na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne/

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl