Zapraszamy przedstawicieli niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej w tym organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty instruktażowe z zakresu wdrażania Modelowego Standardu Aktywnej Integracji, które odbędą się w listopadzie 2015 r. W szkoleniach weźmie udział łącznie 200 uczestników/-ek (w tym 170 pracowników niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 30 pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej znajdujących się na terenie całego kraju).
Cele warsztatów:

  • Nabycie kompetencji przeprowadzenia szkoleń przez pracowników (liderów) publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu opracowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej.
  • Poznanie metodyki prowadzenia szkoleń pt.: „Przygotowanie i realizacja partnerskich programów rewitalizacji społecznej” przy wykorzystaniu metody projektowej.
  • Rozwój umiejętności inicjowania i tworzenia partnerstw lokalnych, dla potrzeb konstruowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej.
  • Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i realizacji kompleksowych działań/programów na rzecz społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów zgodnie z Modelowym Standardem Aktywnej Integracji.

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w warsztatach instruktażowych jest bezpłatny.
  • Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz wyżywienie.
  • Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatnie materiały szkoleniowe w tym materiały do samokształcenia.
  • Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.
  • Ubezpieczamy uczestników szkolenia i wizyt studyjnych od NNW.

Terminy szkoleń

17-19.11.2015 r. KATOWICE
18-20.11.2015 r. POZNAŃ
23-25.11.2015 r. OLSZTYN
23-25.11.2015 r. ZIELONA GÓRA
23-25.11.2015 r. WARSZAWA
23-25.11.2015 r. LUBLIN
25-27.11.2015 r. WROCŁAW
25-27.11.2015 r. RZESZÓW 

Jak się zgłosić?

1. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres e-mail: rekrutacja@cal.org.pl,
2. Razem z formularzem prosimy o przesłanie zaświadczenia od pracodawcy którego wzór wyślemy Państwu w wersji elektronicznej, jako załącznik do formularza zgłoszeniowego w celu wysłania dokumentów w wersji papierowej na adres:
Stowarzyszenie CAL,
ul. Paca 40,
04-386 Warszawa

Kontakt:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Tel: 022 127 75 35 wew. 11, 14, 15
Mail: rekrutacja@cal.org.pl

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizuje warsztaty  na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach oferty projektu pn.: „Rewitalizacja Społeczna”.