Zaczęliśmy od burzy mózgów, będącej odpowiedzią na pytanie: „Co wam się kojarzy ze słowem policjant?” Przedszkolaki odpowiadały chętnie i widać było po tych odpowiedziach, że dzieci dużo wiedzą na temat pracy policji – że policjant tropi złodziei, ludzi nieprzestrzegających prawa, daje mandaty za nieprawidłową jazdę, patroluje nocą miasto, by mieszkańcy byli bezpieczni, a czasami musi użyć broni, jeżeli przestępca go nie słucha – wyjaśniają w przedszkolu.

Kolejnym punktem zajęć było wysłuchanie wybranych przez nauczyciela wierszy o policji, a po nich dzieci bawiły się naśladując ruch drogowy – dzieci „pojazdy” jeździły po ulicy, a ich koledzy wskazywali czerwone i zielone światło, które mówiło, czy pojazdy mogą się poruszać, czy nie.

Na zakończenie nie zabrakło rozmowy o tym, jakie pojazdy mogą poruszać się po drogach i każdy rysował jeden z wymienianych pojazdów. Zajęcia udowodniły, że przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 posiadają dużą wiedzę na temat pracy policji, a z narysowanych obrazków pani Ania zrobi książkę dla rodziców.