Korowód rozpocznie się uroczystym przemarszem od parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego do hali widowiskowo-sportowej.