Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas spotkania była kwestia działań profilaktycznych kierowanych do lokalnych społeczności po obu stronach granicy, a także możliwość doposażenia jednostek w system komunikacji służb mundurowych oraz system znakowania i rejestracji rowerów.

Efektem spotkania jest przygotowany wstępny zarys projektu, który planowany jest do dofinansowania w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.