Zapraszamy wszystkich związanych z biznesem oraz osoby dopiero planujące rozpocząć działalność gospodarczą do odwiedzenia Oddziału ZUS w Rybniku oraz inspektoratów w Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Tychach i Pszczynie. Będzie można w przyjaznej atmosferze spotkać się z naszymi ekspertami oraz ekspertami administracji podatkowej, a także przedstawicielami urzędów pracy i Państwowej Inspekcji Pracy oraz uzyskać wszelkie odpowiedzi na pytania dotyczące relacji przedsiębiorca – urząd.

W poniedziałek, 23 listopada w rybnickim Oddziale na naszych klientów czekać będą eksperci z PIP, US i PUP, w środę zapraszamy na szkolenie z zakładania działalności gospodarczej, w trakcie którego będzie można uzyskać informacje dotyczące wsparcia nowopowstałej firmy z funduszy unijnych, a także uzyskać informacje na temat wsparcia przedsiębiorcy od eksperta z Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości.

Porady specjalistów z innych instytucji odbywają się też w inspektoratach ZUS w Wodzisławiu (25 listopada – UM, US, PUP, Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich), w Raciborzu (24.11. – Lokalny Punkt Informacji FE, 26.11. – US, PUP), w Pszczynie (25.11. – US, UM, PUP), w Tychach (26.11.- UM, PUP, US).

W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy klienci będą mogli wziąć udział w seminariach tematycznych, które w tym roku będą dotyczyć osób, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą oraz takich zagadnień jak rozliczanie kont w związku z jakością wprowadzonych danych oraz rozliczanie i wypłata świadczeń.

Szczególnie zależy nam na informowaniu o nowych zdarzeniach i zmianach w przepisach, które będą miały miejsce bądź pod koniec bieżącego roku, bądź z początkiem 2016 roku. To przede wszystkim wprowadzenie elektronicznego zwolnienia lekarskiego, czyli e-ZLA, od 1 stycznia 2016 roku. Wyjaśnimy także zmiany w zakresie udzielania ulg i umorzeń, w tym w rozkładaniu zaległych składek na raty. Będziemy również informowali o możliwości uzyskania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania na poprawę warunków pracy w ramach prewencji wypadkowej, a także zachęcali do korzystania z nowej, lepszej, interaktywnej wersji programu Płatnik.

Na stronie ZUS i podstronie poświęconej Tygodniowi Przedsiębiorcy (www.zus.pl/tydzienprzedsiebiorcy) można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zaproszonych ekspertów i harmonogramów działań w poszczególnych oddziałach ZUS.

Inf. nad. Beata Kopczyńska, Oddziału ZUS w Rybniku