Apiterapia to metoda leczenia, profilaktyka i promocja zdrowia za pomocą produktów pszczelich i preparatów czyli apiterapeutyków sporządzonych z użyciem tych produktów. Mówiąc o właściwościach biotycznych produktów pszczelich i ich zastosowaniu w apiterapii, podkreślić należy ich wielokierunkowe działanie: antybakteryjne, cytostatyczne, regeneracyjne, lipostabilne, stymulujące metaboliczne, detoksykacyjne, immunomodulacyjne, znieczulające i hormonopodobne.

Wszystkie produkty pszczele wykorzystywane są w mniejszym lub większym stopniu przy leczeniu, bądź też zapobieganiu chorobom różnego rodzaju. Znacznym ułatwieniem jest fakt, że apiterapeutyki można sporządzać samemu. Dzieci codzienne na drugie śniadanie piją wodę z sokiem malinowym i miodem.

Apiterapię w Publicznym Przedszkolu nr 23 wprowadzono dziesięć lat temu kiedy to grupa nauczycieli rozpoczęła innowację pedagogiczną dotyczącą zdrowia przedszkolaków. Obecnie apiterapia na stałe wpisała się w życie przedszkolne i jest stałym elementem jadłospisu przedszkolnego.