Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

 

Akcja 1

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 2 lutego 2016 r.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r.

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 31 marca 2016 r.

Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2016 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2016 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r. i 1 lipca 2016 r.

Akcja 3

Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r.
i 4 października 2016 r.

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 25 lutego 2016 r.

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.

Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.

Małe partnerstwa współpracy – 12 maja 2016 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 21 stycznia 2016 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 – 12 maja 2016 r.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje. Szczegółowe warunki uczestnictwa osób w projekcie Erasmus+ uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji. W przypadku:

– projektów istotnych dla szkolnictwa wyższego głównymi grupami docelowymi są studenci szkolnictwa wyższego, nauczyciele i profesorowie, kadra instytucji szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;

– projektów istotnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;

– projektów istotnych dla edukacji szkolnej głównymi grupami docelowymi są członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i średniego;

– projektów istotnych dla edukacji dorosłych głównymi grupami docelowymi są członkowie organizacji edukacji dorosłych, osoby prowadzące szkolenia, kadra i osoby uczące się w ramach edukacji dorosłych;

– projektów istotnych dla młodzieży głównymi grupami docelowymi są osoby młode w wieku od 13 do 30 lat, osoby pracujące z młodzieżą, kadra i członkowie organizacji działających w sektorze młodzieży;

– projektów istotnych dla sportu głównymi grupami docelowymi są specjaliści i wolontariusze w obszarze sportu, sportowcy i trenerzy.

Więcej informacji o programie: www.erasmusplus.org.pl

Źródło: www.erasmusplus.org.pl