Jastrzębie-Zdrój znalazło się wśród 14 jednostek samorządowych w kraju, wyróżnionych takim tytułem. W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na Życie” od 3 lat prowadzone są bezpłatne badania przesiewowe na terenie całej Polski. Jednak na tym nie kończy się profilaktyka kardiologiczna w Polsce. Dlatego organizator kampanii, grupa Polharma, postanowił wyróżnić także jednostki samorządowe, które z własnej inicjatywy podejmują się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie jednostki samorządowe w Polsce. Organizator kampanii postanowił uhonorować na specjalnej gali 20 listopada 14 samorządowych programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. Oprócz Jastrzębia wyróżniono m.in. Słupsk, Gdynię, Gliwice, Kraków, Opole i Poznań.