W spotkaniu wyborczym uczestniczyć może po jednym przedstawicielu z danej organizacji.

Radę będzie tworzyć 18 członków, w tym:

– 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazanych przez Prezydenta Miasta,

– 2 przedstawicieli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, wybranych przez Radę Miasta,

– 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonionych w wyborach.

Zadania Rady określono w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja, która wyrazi chęć uczestnictwa w wyborach, typuje swojego przedstawiciela, który winien okazać pisemne upoważnienie organu uprawnionego do uczestnictwa w spotkaniu na załączonym <media 16847>formularzu</media>. W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów upoważnienia należy okazać na pół godziny wcześniej przed spotkaniem wyborczym.