W akcji, która została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim skierowana do nich, uczestniczy ponad 55 państw.

Kampania jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję  walki z przemocą wobec kobiet, jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności.

Noszenie białej wstążki jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Od 7 do 11 grudnia w Galerii Jastrzębie rozdawane będą ulotki informujące o miejscach i instytucjach w naszym mieście , w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie, oraz przypinane będą białe wstążeczki.