Projekt pn. „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii” jest realizowany przez okres 24 miesięcy. Ma na celu poznanie warsztatu pracy z uczniami o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

Podczas wizyty kadra miała okazję poznać najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i z autyzmem. Zapoznano się z programem wykorzystywanym w pracy z uczniami i dostosowaniami peryferyjnymi sprzętu. Oprócz poznania funkcjonowania szkoły i systemu oświaty w Portugalii, nauczyciele mieli możliwość poznania kultury, tradycji i obyczajowości odwiedzanego regionu. Porównali metody i formy pracy stosowane w portugalskiej i polskiej szkole zajmującej się edukacją i wychowaniem uczniów z niepełnosprawnościami.

Wyjazd dał okazję do doskonalenia swoich umiejętności językowych. W pierwszych tygodniach grudnia nasi partnerzy odwiedzą nas podczas realizacji projektu Erasmus+ – Akcja KA2 – Partnerstwa strategiczne. Projekt ten jest kontynuacją współpracy nawiązanej podczas mobilności kadry edukacyjnej.

Program Erasmus + współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Inf. nad. Zespół Szkół Specjalnych nr 10