Wszyscy chętni mogą zgłaszać się do 15 grudnia w siedzibie sztabu, czyli w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Śląskiej 6, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Podczas 24 finału zbierane będą pieniądze na pediatrię oraz diagnostykę ludzi w podeszłym wieku.