Za głosowało 17 radnych, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, co oznacza, że ma ona charakter fakultatywny. Od 2009 roku stawka opłaty wynosiła 60 zł rocznie od jednego psa i szacuje się, że za 2015 rok wpłynie z tego tytułu do budżetu miasta około 55 tys. zł.

Obecnie opłatą objętych jest 991 właścicieli czworonogów i z roku na rok notuje się stały ich spadek. Brak jest bowiem przepisów umożliwiających miastu uzyskanie informacji o faktycznej liczbie osób, które posiadają psy. Dlatego też, podobnie jak w Rybniku, Żorach, Wodzisławiu Śląskim czy Pawłowicach, opłata została uchylona.