Przekazanie certyfikatu na ręce prezydenta miasta odbyło się podczas ostatniej sesji zwyczajnej.

Bardzo dziękuję za przyznanie tego certyfikatu, za zauważenie naszej gminy. Chciałabym z tego miejsca wyraźnie podkreślić, że na ten certyfikat pracowało wiele osób – mój poprzednik, ale też pracownicy urzędu, na czele z emerytowaną już naczelnik Wiesławą Zygmaniak. Bardzo dziękuję. Było widać pani ogromne zaangażowanie i włożone serce w to, co pani robi. Chciałabym podkreślić, że to ogromna pani zasługa. Na ręce nowego naczelnika wydziału ochrony środowiska i rolnictwa, Mariusza Rogali, składam podziękowania dla całego zespołu – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.

Certyfikat jest przyznawany za wspieranie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Kampania prowadzona przez PPUGPS ma na celu m.in. szerzenie wśród społeczeństwa aktualnej i rzetelnej wiedzy na temat uwarunkowań technicznych i metod spalania paliw stałych. Dodatkowo, gminy i miasta, które wypełnią specjalnie opracowaną ankietę dotyczącą gminnej polityki ekologicznej i spraw niskiej emisji, po zatwierdzeniu przez Komisję Ekspertów otrzymują prawo do posługiwania się certyfikatem „EkoLOGICZNA gmina”.

W Jastrzębiu-Zdroju razem z certyfikatem do gminy trafiło bezpłatne wydanie pierwszego numeru gazety o treści ekologicznej pt. Poradnik Informacyjny Polskie Ciepło, która została dostarczona do wszystkich domów jednorodzinnych. Drugi numer poradnika będzie kolportowany jeszcze w tym roku.