Festiwal zorganizowany zostanie w ramach realizowanego projektu pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego. Początek zaplanowano na godz. 13.00.

Festiwal ma niezwykły charakter, pozwala poznać mieszkańcom jastrzębskie fundacje i stowarzyszenia, a także ludzi je tworzących – pełnych pasji i zaangażowania. W ramach festiwalu istnieje możliwość zaprezentowania przedmiotu działalności organizacji, dotychczasowych osiągnięć w formie prezentacji na scenie bądź przedstawienia swojej oferty i produktów poprzez stoiska wystawiennicze, pokazy umiejętności i występy artystyczne.