Budynek Łazienek II, zwany Nowymi Łazienkami I, został wybudowany w roku 1912 jako odpowiedź dr Mikołaja Witczaka na pruskie sankcje dotyczące dalszego funkcjonowania zdrojowiska (warunkiem dalszego działania uzdrowiska było skanalizowanie i podłączenie do sieci wodociągowej wszystkich pensjonatów i budynków kuracyjnych). Budynek usytuowany został w środkowej części Parku Zdrojowego, po wschodniej stronie głównej alei parkowej. Pierwotnie przylegający do budynku Łazienek plac, który służył kuracjuszom do wypoczynku, spacerów i rekreacji był nieco mniejszy. Pomiędzy Nowymi Łazienkami a główną aleją spacerową zaaranżowano kwiatowy zegar, który do dziś w okresach letnich stanowi niezwykłą ozdobę Parku Zdrojowego. Łazienki II otoczone zostały alejkami parkowymi, starodrzewem, a od strony południowej w odległości ok. 40 m sąsiadują z budynkiem Łazienek III (nazwanych później Nowymi Łazienkami II).

RTEmagicC_lazienki_II_matuszczyk.jpg

Łazienki II – Matuszczyk Łukasz

Budynek charakteryzuje dwukondygnacyjna wieża usytuowana pośrodku budynku, w której pierwotnie znajdował się zbiornik ciśnień solanki i wody. Solanka z dwóch dostępnych wtedy źródeł doprowadzana była bezpośrednio do specjalnego zbiornika wykonanego z dębowego drzewa. Po „uspokojeniu” była przepompowywana do zbiornika ciśnień na wieży budynku, skąd spływała do łazienek leczniczych. Charakterystyczny dla budynku jest również wysoki stromy dach z lukarnami oraz symetryczny układ elewacji frontowej z gankiem. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku była prowadzona terapia wodna, polegająca na kąpielach solankowych, borowinowych i inhalacjach. Do dziś we wnętrzu budynku zachowały się charakterystyczne kafle i sesyjne lavabo, z których wydobywała się solanka. W roku 1947 Łazienki II został przejęty pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. W roku 1949 odremontowany ze zniszczeń wojennych budynek zwany Zakładem Przyrodoleczniczym, oddano do ponownego użytku w celu prowadzenia zabiegów przyrodoleczniczych. Gdy w roku 1994 uzdrowisko ostatecznie zaprzestało swej działalności, budynek przejęła Gmina. W roku 2001 po zakończeniu prac adaptacyjnych budynek został przeznaczony na działalność oświatowo-edukacyjną Ośrodka Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Od 2010 roku w budynku Łazienek II znajduje się Galeria Historii Miasta Miejskiego Ośrodka Kultury.

RTEmagicC_lazienki_II_mazur.jpg

Łazienki II – Dariusz Mazur

Łazienki II wpisano do rejestru zabytków 30 kwietnia 1993 roku.