Łazienki III

Budynek Łazienek III, tzw. Nowych Łazienek II, został wybudowany ok. roku 1920. Zostały usytuowane pomiędzy budynkiem Łazienek II a kompleksem Zakładu Marii, po wschodniej stronie głównej alei spacerowej Parku Zdrojowego. Budynek posiada trzy kondygnacje, z czego trzecią stanowią dwa tarasy (umieszczone na dachu budynku) otoczone wysoką murowaną pełną attyką. Wejście główne znajduje pośrodku fasady północnej. Symetryczny układ elewacji frontowej oraz pionowy układ i podziały okien nawiązują do form uproszczonego klasycyzmu.

RTEmagicC_lazienki_III_mrozkiewicz_13.jpg

Przed Łazienkami III – Jarosław Mrożkiewicz

W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodoleczniczy.

RTEmagicC_lazienki_III_mazur_03.jpg

Łazienki III – Dariusz Mazur

Zabiegi były prowadzone do roku 1994, kiedy to budynek przejęła Gmina. Od tego czasu obiekt pozostaje w stanie nieużytkowanym. Łazienki III wpisano do rejestru zabytków 30 kwietnia 1993 roku.