Muszla koncertowa

Muszla koncertowa została wybudowana pomiędzy Domem Zdrojowym a budynkiem Łazienek II. Obiekt ten uważany jest za nietypowy i bezstylowy z elementami historyzującymi. Posiada dwie symetryczne elewacje i został wzniesiony na murowanym cokole. Muszla dysponuje formą łuku triumfalnego o trzech arkadach, z których środkowa jest szersza i wyższa od pozostałych. Arkady wspierane są przez dwie pary wybrzuszonych kolumn i półkolumn z kostkowymi głowicami, a całość zwieńczona jest schodkowym szczytem.

RTEmagicC_muszla.jpg

Do muszli prowadzą umieszczone symetrycznie w bocznych przęsłach wachlarzowe, jednobiegowe okolone niskimi murkami schody. W czasach, gdy Jastrzębie funkcjonowało jako popularne uzdrowisko w muszli koncertowej zwanej ówcześnie pawilonem muzycznym, codziennie odbywały się koncerty promenadowe Orkiestry Zdrojowej.

RTEmagicC_muszla_mazur.jpg

Muszla koncertowa – Dariusz Mazur

W roku 1998 muszla koncertowa została poddana pracom odnowieniowym. Muszlę koncertową wpisano do rejestru zabytków 30 kwietnia 1993 roku.

RTEmagicC_muszla_obecnie.jpg