Pijalnia wód

Obiekt ten został wzniesiony w roku 1861 i usytuowany został po zachodniej stronie głównej alei Parku Zdrojowego, pomiędzy nieistniejącą już dziś „Szwajcarką” a Domem Zdrojowym. Obiekt ten w swej historii był przebudowywany trzykrotnie. Początkowo został wybudowany w stylu uzdrowiskowym. Wzniesiono go na ośmiobocznym murowanym cokole zagłębionym poniżej poziomu otaczającego go terenu. Przed wejściem od strony południowej znajdował się placyk, a na wyższej kondygnacji znajdowała się drewniana ażurowa altana na słupach z ozdobnym detalem i dachem dwuspadowym, która służyła jako taras dla orkiestry.

RTEmagicC_pijalnia_ghm_01.jpg

Pijalnia wód – Galeria Historii Miasta

Około roku 1870 miała miejsce przebudowa budynku pijalni wód. Związana była ze zmianą dachu dwuspadowego na dach namiotowy z wieżyczką na osi nawiązującej swym wyglądem do chińskiej pagody. Przed rokiem 1930 miała miejsce kolejna przebudowa obiektu – zlikwidowano ażurową altanę, w jej miejsce zbudowano ośmioboczny drewniany pawilon z tarasem. W czasie trwania II wojny światowej budynek pijalni wód uległ zniszczeniu. Z chwilą zakończenia wojny rozpoczęły się działania mające na celu odbudowę zabudowań uzdrowiskowych i  w lipcu 1948 roku wyremontowaną i nieco przekształconą pijalnię wód oddano do użytku. Do czasów współczesnych zachowało się oryginalne symetryczne ukształtowanie terenu ze skarpami, schodami terenowymi i półkolistym placykiem przed dawnym wejściem na dolny poziom, jak również międzywojenna stolarka okienna z podziałem na drobne prostokątne pola, a także lada.

RTEmagicC_pijalnia1_ghm.jpg

Pijalnia wód – Galeria Historii Miasta

W roku 1994 uzdrowisko w Jastrzębiu Zdroju zaprzestało swej działalności, a obiekt został przejęty przez Gminę z przeznaczeniem na kawiarenkę letnią, z usług której do dziś korzystają osoby wizytujące Park Zdrojowy. Pijalnię wód wpisano do rejestru zabytków 30 kwietnia 1993 roku.

W latach 2011-2012 budynek dawnej Pijalni Wód został zrekonstruowany i przywrócono mu pierwotną rangę. Część podziemna ma  reprezentacyjny charakter z małą salą gastronomiczną i dużym tarasem. Górna część  pozostała bez zmian, zachowana  została jej ażurowość, jednoprzestrzenne  wnętrze i charakter otwartej kawiarni letniej.

RTEmagicC_kawiarenka.jpg

Dodatkowo wprowadzono schody  wewnętrzne umożliwiające właściwe  rozwiązania funkcjonalne z uwagi na  wymogi sanepidu i bhp. W piwnicy zapewniono wystarczające powierzchnie  przeznaczone na zaplecze socjalne pracowników oraz toalety dla klientów.

W trakcie remontu wprowadzone zostały nowoczesne technologie – nowe ściany, izolacje, wymieniono  stolarkę – umożliwiające korzystanie z obiektu również zimą, co zapewnia jego właściwe wykorzystanie.