Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że od 1 stycznia 2016 roku mikroprzedsiębiorca, rozpoczynający działalność gospodarczą, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

 

Korzystanie z indywidualnej opieki asystenta podatnika przez mikroprzedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, zapewni podatnikom indywidualny dostęp do informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim: udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego, w tym realizacji obowiązków i uprawnień przysługujących podatnikom, udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania deklaracji podatkowych, również składanych drogą elektroniczną (e-Deklaracje).

Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie stanowią doradztwa podatkowego.  Asystenta podatnika wyznaczy Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, tj. od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.