Eurojust – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej z siedzibą w Hadze (Holandia), ogłosiła konkurs na nowy znak graficzny swojej instytucji.

 

Eurojust to jednostka zajmująca się zwalczaniem transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Eurojust został ustanowiony w 2002 roku. Jego misją jest wspieranie i wzmacnianie współpracy i koordynacji działań krajowych organów wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością ponadgraniczną dotykającą kraje Unii Europejskiej.

Zadaniem Eurojustu jest zwiększenie wydajności krajowych organów śledczych i dochodzeniowych w sprawach dotyczących poważnej przestępczości ponadgranicznej i zorganizowanej, oraz pomoc w możliwie najszybszym i najefektywniejszym doprowadzaniu przestępców przed oblicze sprawiedliwości.

Celem agencji jest osiągnięcie kluczowej roli jako centrum wiedzy specjalistycznej na poziomie działań sądowniczych w ramach wysiłków skierowanych przeciwko zorganizowanej przestępczości ponadgranicznej na terenie Unii Europejskiej.

Projekt logo powinien zawierać jeden lub kilka kluczowych elementów nawiązujących do misji, jaką pełni Eurojust, jak np. walka z przestępczością transgraniczną, koordynacja i współpraca pomiędzy państwami członkowskimi UE różnorodnych zarówno pod względem kultury jak i prawodawstwa, współpraca sądowa i prawna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Do udziału w konkursie zaproszeni są w szczególności studenci akademii sztuk pięknych, grafiki, projektowania, architektury, marketingu oraz innych chętnych do nadsyłania swoich propozycji. Na najlepsze prace czekają wysokie nagrody pieniężne.

Informacje m.in. na temat  wymagań technicznych i artystycznych, nadsyłania zgłoszeń oraz  regulamin konkursu:

www.eurojust.europa.eu/press/Documents/2015-11-3_Eurojust_Logo_Contest.pdf

Termin przesyłania zgłoszeń upływa o północy 13 stycznia 2016 r.  Pliki o nazwie LOGO2016-EJ- NAZWISKO-IMIĘ należy przesłać na adres mailowy 20EJ_logocontest@eurojust.europa.eu

Na zwycięskie prace czekają nagrody:

1 miejsce    € 7 000
2 miejsce    € 2 000
3 miejsce    € 1 000

Dziesięć najlepszych zgłoszeń otrzyma również dyplom uznania.
Źródlo : KE, Eurojust