Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych na rok 2016.

 

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 40 tys. zł.

Zarządzenie