Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs ofert złożonych w ramach realizacji w roku 2016 zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dotacje na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku otrzymają organizacje pozarządowe: Klub Jagielloński oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Obie dotacje wynoszą 59 946 zł.

Zarządzenie w sprawie dotacji