Ruszyły bezpłatne porady prawne

W styczniu 2016 roku w całym kraju uruchomione zostały 1524 punkty, gdzie można otrzymać bezpłatną poradę prawną. W Jastrzębiu-Zdroju powstały cztery takie punkty.

Na początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonować zaczął system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

W Jastrzębiu-Zdroju pomoc prawną można otrzymać 5 dni w tygodniu.

Punkty:

Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7:

 

poniedziałek: 14.00-18.00,

wtorek: 14.00-18.00,

środa: 14.00-18.00,

czwartek: 14.00-18.00,

piątek: 14.00-18.00.

 

Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a:

 

poniedziałek: 8.00-12.00,

wtorek: 8.00-12.00,

środa: 8.00-12.00,

czwartek: 8.00-12.00,

piątek: 8.00-12.00.

 

Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a:

 

poniedziałek: 7.30-11.30,

wtorek: 7.30-11.30,

środa: 7.30-11.30,

czwartek: 7.30-11.30,

piątek: 7.30-11.30.

 

Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a:

 

poniedziałek: 11.30-15.30,

wtorek: 11.30-15.30,

środa: 11.30-15.30,

czwartek: 11.30-15.30,

piątek: 11.30-15.30.

 

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

– osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

– osoby, które ukończyły 65 lat,

– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

– kombatanci,

– weterani,

– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.