Wykaż się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej. Ich celem jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Konkursy zostaną przeprowadzone w dwóch etapach: szkolnym oraz miejskim, a prawo udziału w nich przysługuje uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkoły chcące wziąć udział w konkursach zobowiązane są przesłać zgłoszenia do 22 stycznia do Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony Urzędu Miasta. Do 12 lutego dyrektorzy szkół powinni przesłać wyniki etapu szkolnego, a 1 marca odbędzie się finał miejski dla gimnazjalistów, z kolei 2 marca dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale miejskim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla szkoły, której przedstawiciel zwycięży w konkursie miejskim, również przewiduje się nagrodę rzeczową.