Przyznano stypendia

40 tys. zł rozdysponowano na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami w 2016 roku.

Zarządzeniem prezydenta miasta zatwierdzone zostały rozstrzygnięcia merytorycznej komisji, która zdecydowała, że stypendia otrzymają następujące osoby:

 

– Witold Englender – przygotowanie, urządzenie i prowadzenie wystaw w Galerii „Ciasna” (wystawy indywidualne, zbiorowe fotografii, malarstwa, rysunku) – 8,5 tys. zł,

– Grzegorz Mioduszewski – przygotowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych, wernisażu prac malarskich oraz wieczorku poetycko-muzycznego – 8 tys. zł,

– Renata Raszyk – XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Chórów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Diecezji Katowickiej w Jastrzębiu-Zdroju – 2410 zł,

– Przemysław Strączek – realizacja II części nagrań płyty pt. „Three Continents” – 5,5 tys. zł,

– Maciej Gucik – profesjonalne nagranie materiału muzycznego (autorska muzyka instrumentalna), promocja muzyki autorskiej łączącej w sobie bogate instrumentarium i wiele gatunków wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i regionu. Promocja płyty poprzez występ artystyczny dla mieszkańców naszego miasta – 6,5 tys. zł,

– Mariusz Cholajda – produkcja i realizacja spektaklu teatralnego opartego na zwyczajach i obrzędach związanych ze śmiercią i pogrzebem w naszym regionie. Organizacja warsztatów teatralnych i warsztatu scenograficznego z jastrzębską młodzieżą – 9090 zł.