Termin składania ofert mija 7 lutego. Oferty można składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 (pokój 020, budynek A).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 50.500,00 zł.

Zarządzenie prezydenta miasta