Jednym z najistotniejszych problemów z jakimi borykają się mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy realizują inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową finansowane ze środków unijnych, jest problem ich wykluczenia z rynku komercyjnych instytucji finansowych
w Polsce.

Ankieta ma na celu pozyskanie informacji o doświadczeniach i problemach napotykanych przez małych i średnich przedsiębiorców przy ubieganiu się o wsparcie instytucji finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia, inne zabezpieczenia) przy realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną – zarówno na zasadach komercyjnych, jak i przy udziale środków publicznych.

Mali i średni przedsiębiorcy telekomunikacyjni zarejestrowani już w Systemie Informacyjnym
o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) mogą wypełnić ankietę, logując się do systemu i korzystając z ​zamieszczonego formularza kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu.

Pozostali przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą skorzystać z interaktywnego formularza.

Ankiety można wypełniać do 26 stycznia br.

Wszelkie pytania związane z ankietą prosimy kierować na adresy ekspertów z Departamentu Telekomunikacji – marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl oraz jacek.wisniewski@mc.gov.pl.

Więcej informacji oraz formularz ankiety dostępny na stronie: www.mc.gov.pl

Źródło: www.mc.gov.pl