Można odpracować zadłużenie czynszowe

Osoby mające zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego mogą je odpracować. Umożliwia to Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych, który skierowany jest do dłużników gminy Jastrzębie-Zdrój zalegających z opłatami czynszowymi powyżej 6 miesięcy.

 

Z możliwości odpracowania czynszu mogą skorzystać osoby, które zalegają z płatnościami dłużej niż pół roku i wobec których zostały wyczerpane wszelkie procedury windykacyjne. Stawka za godzinę pracy wynosi 12,50 zł.

 

Program został wprowadzony w celu udzielenia pomocy dłużnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, i nie są w stanie spłacić zaległości. W ten sposób miasto chce też zmotywować dłużników do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jastrzębie-Zdrój.

 

Dłużnicy mogą być przydzieleni do prac porządkowych i usługowych, m.in. takich jak: pielęgnacja zieleni, sprzątanie klatek schodowych, drobne naprawy czy roznoszenie korespondencji. Obecnie Miejski Zarząd Nieruchomości podpisał osiem porozumień o świadczenia wzajemne i osoby te wykonują pracę w przedszkolach, szkołach i właśnie w MZN-ie.

 

Dłużnik, który jest zainteresowany przystąpieniem do programu, musi wypełnić wniosek, natomiast zapotrzebowanie na poszczególne świadczenia i usługi mogą składać wszystkie miejskie jednostki. Rozliczenie następuje dopiero po potwierdzeniu przez pracowników jednostek wykonania konkretnej pracy – mówi Beata Olszok, dyrektor MZN.

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w działach:

– Kadr, Spraw Socjalnych i BHP tel. 32 47 87 010,

– Czynszów i Windykacji tel. 32 47 87 005,

– Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów tel. 32 47 87 002, 32 47 87 003.

Więcej można znaleźć pod adresem: www.mzn.jastrzebie.pl